Âm nhạc-Nghệ thuật

Loạt bài Văn chương Người Mỹ gốc Việt trên DiaCRITICS :: 2015 và hơn nữa

Lời mở đầu của Dao Strom (Biên tập viên/Giám tuyển loạt bài) và  Nguyễn Thanh Việt (Tổng biên tập) cho VƯỢT THOÁT VÙNG RÌA, loạt bài Văn chương Người Mỹ gốc Việt, ra mắt hồi tháng 10 năm 2015. Mỗi tháng chúng tôi sẽ khắc họa tác phẩm của một nhà thơ hoặc nhà văn. For the original version of this article …(read more)

A Vietnamese Requiem: What and Why | Là gì và tại sao

Death means different things to different people. What is a requiem and how could it change the way one thinks …(read more)

Anvi Hoàng bàn/reviews The Tale of Lady Thị Kính by P.Q. Phan

Anvi Hoàng has been writing about this opera, The Tale of Lady Thị Kính, for two years. Here are some …(read more)

Anvi Hoàng: Mở màn vở opera Chuyện Bà Thị Kính | Premiere of The Tale of Lady Thị Kính

If you want to hear the Buddhist chanting of Nam Mô A Di Đà Phật performed by Americans on large …(read more)

Anvi Hoàng: Làm nghệ thuật như Thanh-Hải making art in Huế

If you are familiar with Nhà Sàn Studio in Hà Nội or Sàn Art in Sài Gòn, don’t miss out …(read more)

Anvi Hoàng Reports: First Vietnamese Opera in the United States | Vở opera Việt Nam đầu tiên trên đất Mỹ

Most Vietnamese are familiar with the story of Quan Âm Thị Kính, a thousand-year-old Vietnamese folk tale, and the Buddhist …(read more)