Chiến tranh

SỰ GIẬN DỮ TRONG TIỂU THUYẾT CỦA NGƯỜI MỸ GỐC Á: CUỘC PHỎNG VẤN VỚI TÁC GIẢ NGUYỄN THANH VIỆT

Paul Tran ngồi lại cùng Nguyễn Thanh Việt, tổng biên tập trang Diacritics và tác giả của cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất “The Sympathizer” (“Cảm tình viên”). Trong cuộc phỏng vấn trên trang The Margins, Paul và nhà văn Nguyễn Thanh Việt trò chuyện về việc thay đổi góc nhìn về chiến tranh Việt Nam và tìm tính nhân …(read more)

Paisley Rekdal và chuyện ‘Cơn thịnh nộ của con lai’ ở Hà Nội, Việt Nam

diaCRITICS thỉnh thoảng đăng những blog khách mời. Bài viết về Cơn thịnh nộ của con lai được đăng nguyên gốc …(read more)

Tháng Tư Đen/Black April

Trong bài này, Tổng Biên Tập của diaCRITICS Nguyễn Thanh Việt bàn về ý nghĩa của “Tháng Tư Đen”, hoặc …(read more)

Anvi Hoàng Interviews Nhi T. Lieu: Authenticity is not ever reachable | Tất cả đều là vấn đề tái tạo văn hóa

Anvi Hoàng interviews Professor Nhi Lieu, author of The American Dream in Vietnamese. Anvi Hoàng phỏng vấn Giáo Sư Nhi Liêu về vấn …(read more)