Chính trị

PHỎNG VẤN VỚI ĐINH LINH: “NGHỆ THUẬT LUÔN CÓ TÍNH CHÍNH TRỊ”

Cuộc phỏng vấn với Đinh Linh– nhà thơ, nhà văn viết truyện hư cấu, dịch giả, nhiếp ảnh gia người Mỹ gốc Việt, người từng giành được học bổng Pew Fellow – bàn về những thách thức trong việc dịch các tác phẩm từ nhiều ngôn ngữ khác nhau, về những chủ đề trở đi trở lại về sự bẩn …(read more)

Tháng Tư Đen/Black April

Trong bài này, Tổng Biên Tập của diaCRITICS Nguyễn Thanh Việt bàn về ý nghĩa của “Tháng Tư Đen”, hoặc …(read more)