Eric Nguyen

PHỎNG VẤN QUAN BARRY: “NGHỆ THUẬT CHO TA CÁI NHÌN VƯỢT TRÊN BẢN THÂN”

Năm 2015, hai cuốn sách của nhà thơ đã từng đoạt giải có tên Quan Barry đã được xuất bản: tiểu thuyết “She Weeps Each Time You’re Born” và tuyển tập thứ tư của bà với tựa đề “Loose Strife”.  “She Weeps Each Time You’re Born” kể về Rabbit, một phụ nữ Việt Nam với sức mạnh có thể nghe …(read more)

Eric Nguyen Reviews Jenna Le’s ‘A History of the Cetacean American Diaspora’

diaCRITIC Eric Nguyen reviews A History of the Cetacean American Diaspora,  a poetry collection by Jenna Le. In the first …(read more)

Eric Nguyen Reviews Genaro Kỳ Lý Smith’s ‘The Land South of the Clouds’

diaCRITIC Eric Nguyen reviews The Land South of the Clouds, Genaro Kỳ Lý Smith’s newest fiction novel. Genaro Kỳ Lý Smith …(read more)

Interview with Quan Barry: “Art helps us see beyond ourselves”

2015 saw the publication of two books by the award-winning poet Quan Barry: the novel She Weeps Each Time You’re …(read more)

Eric Nguyen Reviews Hoa Nguyen’s ‘Violet Energy Ingots’

diaCRITIC Eric Nguyen reviews Violet Energy Ingots, Hoa Nguyen’s newest poetry collection. The best of Hoa Nguyen’s poetry is challenging. …(read more)

Eric Nguyen Reviews ‘The Adventures of Joe Harper’

diaCRITIC Eric Nguyen reviews Phong Nguyen’s newest book, The Adventures of Joe Harper. On the first page of his manuscript of …(read more)

ERIC NGUYEN BÌNH LUẬN TIỂU THUYẾT “AFTER DISASTERS” CỦA VIET DINH

diaCRITIC Eric Nguyen bình luận cuốn tiểu thuyết đầu tay của Viet Dinh After Disasters. Tháng 1 năm 2001, tại bang …(read more)

Eric Nguyen Reviews ‘Fish in Exile’ by Vi Khi Nao

diaCRITIC Eric Nguyen reviews Vi Khi Nao’s newest book, Fish in Exile. Grief is such a common subject in fiction, it’s …(read more)

Eric Nguyen Reviews ‘After Disasters’ by Viet Dinh

diaCRITIC Eric Nguyen reviews Viet Dinh’s debut novel After Disasters. In January 2001, an earthquake struck the Gujarat area of …(read more)

ERIC NGUYỄN BÌNH LUẬN TẬP THƠ “NIGHT SKY WITH EXIT WOUNDS” CỦA OCEAN VƯƠNG

Eric Nguyen bình luận tập thơ đầu tay của Ocean Vương, Night Sky with Exit Wounds, tạm dịch Trời Đêm …(read more)

Eric Nguyen Reviews ‘The Old Philosopher’ by Vi Khi Nao

diaCRITIC Eric Nguyen reviews Vi Khi Nao’s experimental poetry book, The Old Philosopher. At its worst, experimental poetry can be …(read more)

Eric Nguyen Reviews ‘Night Sky With Exit Wounds’ by Ocean Vuong

diaCRITIC Eric Nguyen reviews Ocean Vuong’s debut poetry collection, Night Sky with Exit Wounds. Night Sky With Exit Wounds, Ocean …(read more)

Eric Nguyen Reviews ‘The Given World’ by Marian Palaia

diaCRITIC Eric Nguyen reviews Marian Palaia’s debut novel, The Given World. Palaia tells the story of Riley, an American expat in …(read more)