Out of the Margins

Ra Mắt Loạt Bài Văn Chương VƯỢT THOÁT VÙNG RÌA: Những Bài Thơ Mới Của Bảo Phi

Chuyên mục Vượt Thoát Vùng Rìa ra mắt bằng những bài thơ mới của một trong những tác giả yêu …(read more)

Out of the Margins :: Two Poems by Nhã Thuyên

We took a brief hiatus from curating OUT OF THE MARGINS in Feb/Mar (due to general busyness and other obligations in …(read more)

Loạt bài Văn chương Người Mỹ gốc Việt trên DiaCRITICS :: 2015 và hơn nữa

Lời mở đầu của Dao Strom (Biên tập viên/Giám tuyển loạt bài) và  Nguyễn Thanh Việt (Tổng biên tập) cho VƯỢT THOÁT …(read more)

OUT OF THE MARGINS: Viet Thanh Nguyen’s The Sympathizer

We begin the new year 2016 by featuring the first chapter of Viet Thanh Nguyen‘s acclaimed debut novel, The Sympathizer, whose narrator …(read more)

OUT OF THE MARGINS On Giving Fire by Sophia E. Terazawa

The OUT OF THE MARGINS series continues with a piece by poet and performance artist Sophia E. Terazawa. In this essay, Terazawa …(read more)

Out of the Margins – November 2015: “Iowa” by Dao Strom

Our second post for OUT OF THE MARGINS is an essay on the writing life from our own series editor, …(read more)

Out of the Margins Lit Series Launch: New Poems by Bao Phi

OUT OF THE MARGINS launches with new poems by one of our favorites, Bao Phi, renowned spoken-word poet/artist and author …(read more)

diaCRITICS’ Vietnamese American Lit Series :: 2015 & Beyond

Opening statement by Dao Strom (Series Curator/Editor) and Viet Thanh Nguyen (diaCRITICS editor-in-chief) for diaCRITICS’ Vietnamese-American Lit Series, OUT OF THE …(read more)