Photography

Bài Ngợi Ca Nguyễn Ngọc Loan, Viết Bởi Một Người Mỹ Gốc Việt (Phần 2)

Nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày “Sài Gòn sụp đổ,” ZM Quỳnh viết một lời ngợi ca dành cho Nguyễn Ngọc Loan. Trong loạt bài gồm hai phần này, Quỳnh đặt ra những câu hỏi then chốt: Có phải những anh hùng của chúng ta đã bị phủ nhận? Có phải lịch sử đã được nhồi nhét cho chúng ta …(read more)

Bài Ngợi Ca Nguyễn Ngọc Loan, Viết Bởi Một Người Mỹ Gốc Việt (Phần 1)

Nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày “Sài Gòn sụp đổ,” ZM Quỳnh viết một lời ngợi ca dành cho Nguyễn …(read more)

John Vu :: Việt Nam Renovating Dreams

John Vu’s latest book, Việt Nam Renovating Dreams, combines essays and photography to capture the Vietnamese diasporic experience. Việt Nam …(read more)

Ajar Press :: NƯỚC | WATER | COUNTRY

Nước, meaning both ‘country’ and ‘water’ is the theme explored in the latest edition of AJAR — a Vietnamese-English bilingual journal of poetry, short …(read more)

OUT OF THE MARGINS: Trinh Mai – Pt. 1 :: We Are Here

We delve further into the intersection of the visual and storytelling/narrative-making with our late-June post of two collage art series by Trinh …(read more)

Images of America: Vietnamese in Orange County

Images of America: Vietnamese in Orange County shows how the Vietnamese community has impacted the social, cultural, economic, and political …(read more)

Out of the Margins – November 2015: “Iowa” by Dao Strom

Our second post for OUT OF THE MARGINS is an essay on the writing life from our own series editor, …(read more)

Meta Eulogy: Nguyễn Ngọc Loan By a Vietnamese American (Part 2)

For the fortieth anniversary of the “Fall of Saigon,” ZM Quynh writes a meta eulogy dedicated to Nguyễn Ngọc Loan. In …(read more)

Meta Eulogy: Nguyễn Ngọc Loan By a Vietnamese American (Part 1)

For the fortieth anniversary of the “Fall of Saigon,” ZM Quynh writes a meta eulogy dedicated to Nguyễn Ngọc Loan. In …(read more)

Bản sao của những bản sao: Về Bảo Ninh

diaCRITICS thỉnh thoảng đăng bài của khác mời. Đăng lần đầu ở Finding the Words, bài văn này của Madeleine Thien nói về …(read more)

(Im)moveable Feasts—An Interview with Natalia Duong—Part Two

Recently diaCRITIC Julie Thi Underhill met up with Natalia Duong, a performance artist, choreographer, and scholar who’s recently returned to …(read more)

(Im)moveable Feasts—An Interview with Natalia Duong—Part One

Recently diaCRITIC Julie Thi Underhill met up with Natalia Duong, a performance artist, choreographer, and scholar who’s recently returned to …(read more)

Contemporary Vietnamerican Art at the Maier Museum of Art

A new exhibition at the Maier Museum of Art at Randolph College highlights the work of five contemporary Vietnamese American …(read more)