Cuộc thi viết Phan Đại: Giải thưởng 1,000 USD | Đại Phan writing contest: $1,000 Prize

diaCRITICS is hosting an annual prize for the purpose of promoting more awareness of Vietnamese cultural identity. Essays can be submitted in either English or Vietnamese. Scroll down for the English version of the call that follows the Vietnamese one.

Cuộc thi viết cho TẤT CẢ MỌI NGƯỜI bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh!

VCI logo horizontal

Cuộc thi viết Phan Đại: 

Viết về Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam 

Hạn chót nộp bài: 15 tháng 3, 2015

MỤC ĐÍCH

diaCRITICS tổ chức cuộc thi viết này nhằm khuyến khích việc tìm hiểu và truyền bá thông tin về bản sắc văn hóa Việt Nam. Thông qua cuộc thi này, diaCRITICS cũng muốn xây dựng một thư viện trên mạng để lưu trữ các bài viết về bản sắc văn hóa Việt Nam mà người đọc khắp nơi có thể tra cứu.

Trong tinh thần đó, cuộc thi được tổ chức để tìm kiếm các bài viết thuộc bốn lĩnh vực sau: văn chương, nghệ thuật, kiến trúc, âm nhạc. Người dự thi có thể viết về một hay nhiều đề tài nằm trong bốn lĩnh vực trên. Vấn đề bản sắc văn hóa Việt Nam được bàn luận trong bài có thể liên quan đến người Việt Nam trong nước, nước ngoài, hoặc cả hai.

GIẢI THƯỞNG

Ban giám khảo sẽ chọn một bài thắng giải để trao giải thưởng 1.000 Mỹ kim. Bài thắng giải cũng sẽ được đăng trên diaCRITICS bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Ban giám khảo có quyền đăng một số bài viết chọn lọc trên diaCRITICS bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, kể cả bài thắng giải.

Ban giám khảo có thể không trao giải thưởng nếu không có bài viết nào đạt tiêu chuẩn tối thiểu của ban giám khảo.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác và quốc tịch.

Bài dự thi phải do chính người dự thi viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Bài viết cũ đã được đăng ở nơi khác cũng được chấp nhận, nếu nó được viết trong vòng một năm tính đến kỳ hạn nộp bài. Bài thắng giải sẽ được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI

Bài viết phải có độ dài từ 2.000 – 3.000 chữ, và được nộp ở dạng PDF.

Tên của người viết không được xuất hiện trong bài viết. Tên họ và thông tin về người dự thi chỉ được điền vào tờ Đăng ký nộp bài nộp cùng với bài viết. Tất cả bài dự thi sẽ được ban giám khảo chấm khuyết danh.

Nộp bài qua email theo địa chỉ: daiphanprize@gmail.com, dòng ‘Chủ đề’ của email phải được ghi là “Dai Phan Prize”.

Bài dự thi phải được gởi trước 5 giờ chiều (giờ miền Đông hoặc giờ Việt Nam) ngày Chủ Nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2015. Bài nộp trễ sẽ không được chấp nhận. Người thắng giải sẽ được công bố vào cuối tháng 5.

Nếu có câu hỏi gì liên quan đến cuộc thi này vui lòng email: daiphanprize@gmail.com.

VCI logo horizontal

Call for Essays

Deadline: March 15, 2015

DESCRIPTION

In an effort to promote more awareness of Vietnamese cultural identity, diaCRITICS is now hosting an annual prize for the purpose. Via this contest, diaCRITICS also aims to build an archive of essays on Vietnamese cultural identity from which readers everywhere can benefit.

In light of this, the call seeks essays that fall into the following four categories: literature, visual arts, architecture, and music. Essayists can write about one or more of these categories. “Vietnamese cultural identity” can be discussed in relation to the Vietnamese in Vietnam, overseas, or both.

PRIZE

The jury will select one winning essay, whose author will receive a prize of $1,000. The selected winner will also be published on diaCRITICS website in both English and Vietnamese. We reserve the right to publish some selected essays, including the winner, on diaCRITICS website in both English and Vietnamese.

We reserve the right not to give a prize if no essay meets the jury’s standards.

ELIGIBILITY

Everyone, with no limitation on age or nationality.

Submitted essay must be originally written in either English or Vietnamese. Essays previously published elsewhere within a year from the deadline are acceptable as well. The winning essay will be translated into English or Vietnamese.

SUBMISSION INSTRUCTIONS

Word count: 2,000 – 3,000 words.

Submissions must be emailed as letter-sized PDFs together with a cover page (download here). The applicant’s name must not appear anywhere on the submission.

The applicant’s name and contact information, must appear on the Cover Page ONLY. Essays will be read anonymously by the jury.

Email submissions to daiphanprize@gmail.com with “Dai Phan Prize” as the subject line.

Submissions must be received by 5:00pm EDT on Sunday, March 15th, 2015. Late submissions will not be accepted. The winner will be announced at the end of May.

Questions about this call for essays can be sent to daiphanprize@gmail.com.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here