MEMORIES OF VIETNAM-Call for Essays | MỜI VIẾT BÀI về KỶ NIỆM VIỆT NAM

Announcement of a writing project to share memories of Vietnam in Vietnamese for people 50 years of age or older. Scroll down for the English version that follows the Vietnamese one.

Lời kêu gọi MỜI VIẾT BÀI về KỶ NIỆM VIỆT NAM bằng tiếng Việt cho người 50 tuổi hoặc lớn hơn.

ky niem VN

MỜI VIẾT BÀI về KỶ NIỆM VIỆT NAM

Nhật Báo Viễn Đông, với sự tài trợ của những người hoạt động vì văn hóa Việt Nam Anvi Và Bạn, thông báo Mời Viết Bài về Kỷ Niệm Việt Nam đợt 1.

Đối với các bậc cha mẹ, ông bà ngày nay, việc giữ gìn, chia sẻ và truyền lại ký ức Việt Nam cho thế hệ trẻ là điều vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là một nghĩa vụ mà còn là bổn phận của họ, một bổn phận mà nhiều người trong số họ khó lòng thực hiện trọn vẹn được trong cuộc sống hiện tại đầy thách thức, đặc biệt là đối với người gốc Việt sinh sống nơi xứ người. Với mong muốn giúp các bậc cha mẹ ông bà thực hiện nghĩa vụ cao cả này, chúng tôi mời gọi mọi người cầm lấy một công cụ thân thương và rất gần gũi với mình—tiếng Việt—để ghi lại ký ức Việt Nam của họ lên trang giấy và truyền lại cho con trẻ. Việc làm này giúp tất cả chúng ta có ý thức sâu sắc về cội nguồn văn hóa Việt Nam của mình và kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài lại với nhau, đồng thời thiết lập bản sắc văn hóa Việt Nam mà chúng ta cùng chia sẻ.

Cuộc vận động mời viết bài này sẽ được tổ chức nhiều đợt quanh năm. Nhận bài ngay hôm nay. Kỳ hạn chót nhận bài cho đợt 1 là vào lúc 5 giờ chiều, giờ miền Đông, Thứ Năm, Ngày 15 Tháng 1, năm 2015.

. Đối tượng tham gia: Người Việt hoặc gốc Việt khắp nơi 50 tuổi hoặc lớn hơn

. Ngôn ngữ của bài viết: Tiếng Việt

. Độ dài: 1.000 chữ (hai trang) đến 2.000 chữ

. Phần thưởng tượng trưng: Một bài viết của mỗi đợt được giám khảo yêu thích nhất sẽ nhận được $500.00

. Xuất bản: Bài viết này cũng sẽ được đăng trên Nhật Báo Viễn Đông

. Gởi bài theo hai cách: (1) email bài đã đánh máy với thông tin liên lạc (gồm tên, tuổi, thành phố nơi cư ngụ, địa chỉ email) cho: kyniemvietnam@gmail.com, hoặc (2) gởi bài viết tay với thông tin liên lạc (gồm tên, tuổi, địa chỉ nhà) đến: Viễn Đông Daily News, 14891 Moran Street, Westminster, CA 92683-5599

Nếu có thắc mắc, vui lòng email: kyniemvietnam@gmail.com.

 ky niem VN

MEMORIES OF VIETNAM

Call for Essays

The Viễn Đông Daily News, with financial support from Vietnamese culture advocates Anvi and Friends, is pleased to announce the first annual call for essays with a topic on Memories about Vietnam (Kỷ Niệm Việt Nam).

We recognize that it is crucial for the older generation to retain, share, and pass on their precious memories about Vietnam to the younger generation. It is a duty and responsibility that many people, especially Vietnamese descents in the diaspora, find difficult to carry out in the face of mounting challenges of everyday life. In an effort to help them make it happen, we offer them the tool most of them are familiar with, even love dearly, Vietnamese language. This call aims at encouraging the older generation of Vietnamese to record their unique memories of Vietnam in writing, in Vietnamese, and leave them for the younger generations. This action will help to create a deeper sense of cultural root and belonging for us all in the community, thus establishing an essence of Vietnamese culture that we can share.

The call will be sent out several times a year. The first deadline is at 5PM, EST, Thursday, January 15, 2015. We receive essays today.

. Eligibility: any Vietnamese or Vietnamese descent who is 50 or older

. Language of the essay: Vietnamese

. Length: 1,000 words (two pages) to 2,000 words

. Honorarium: the chosen essay for each call will receive an honorarium of $500.00

. Publication: the chosen essay will be published on the Viễn Đông Daily News

. Submission: (1) email your typed essay with contact information (name, age, city of living, email address) to: kyniemvietnam@gmail.com, OR (2) mail you writing with contact information (name, age, home address) to Viễn Đông Daily News, 14891 Moran Street, Westminster, CA 92683-5599.

If you have any question, please email us at kyniemvietnam@gmail.com.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here