Yearly Archives: 2014

MEMORIES OF VIETNAM-Call for Essays | MỜI VIẾT BÀI về KỶ NIỆM VIỆT NAM

Announcement of a writing project to share memories of Vietnam in Vietnamese for people 50 years of age or older. Scroll down for the English version that...

Phỏng vấn nhà văn Lan Cao: Lao mình ngụp lặn trong điêu tàn và...

Eric Nguyen thực hiện Năm 1997 đánh dấu một năm quan trọng trong nền văn học Mỹ gốc Việt khi nhà Viking xuất bản Monkey...

October 2014 News and Events Updates

What happened in October 2014: Socio-cultural, literary, and political news and events relating to Viet nam and to the Vietnamese diaspora. Events • The Archaeological Institute...

Evyn Lê Espiritu Reflects on VietAID in Fields Corner, Boston

Evyn Lê Espiritu shares with us her unique experiences spending time with the students in VietAID, the Vietnamese American Initiative for Development, in which she taught them how to conduct oral histories within their families.

Dao X. Tran Reviews The Last Days In Vietnam

    Dao X. Tran reviews the historical documentary, The Last Days In Vietnam, which premiered on September 5, 2014. The original post was first published...

Paisley Rekdal và chuyện ‘Cơn thịnh nộ của con lai’ ở Hà Nội, Việt...

diaCRITICS thỉnh thoảng đăng những blog khách mời. Bài viết về Cơn thịnh nộ của con lai được đăng nguyên gốc trên trang Anapessimistic, là...