Monthly Archives: April 2015

Meta Eulogy: Nguyễn Ngọc Loan By a Vietnamese American (Part 2)

For the fortieth anniversary of the “Fall of Saigon,” ZM Quynh writes a meta eulogy dedicated to Nguyễn Ngọc Loan. In this two-part series, Quynh raises these critical questions: Have we been denied our heroes? Has our history been fed to us in half-truths?...

Meta Eulogy: Nguyễn Ngọc Loan By a Vietnamese American (Part 1)

When I started writing this eulogy, I struggled with the title. My first choice was: “Nguyễn Ngọc Loan: Reclamation of a Hero.” But, though he may be your parents’ hero, he’s probably not your hero. So I thought maybe I’d go with: “Nguyễn Ngọc Loan – Why Should I Care?”

Bản sao của những bản sao: Về Bảo Ninh

Đăng lần đầu ở Finding the Words, bài văn này của Madeleine Thien nói về nạn nhân chiến tranh. Nhưng hơn thế nữa, nó kể về những hồn ma vẫn còn lang thang dai dằng sau khi lửa đã tắt, mong tìm chỗ đứng trong lịch sử. Hầu hết chúng ta chăm chăm nhìn vào những tấm hình và những câu chuyện về những người bị cột chặt vào cuộc chiến mà không nhận ra một chi tiết quan trọng nhất: Đó là họ từng là những con người.

Subscriber Drive! Win First Edition of The Sympathizer

It’s time for our third subscriber drive. We’re looking for 100 new subscribers for diaCRITICS, and we’ll be giving away a signed first edition of...

Jeff Kingston: Memory Wars and the Vietnam Debacle

April 30th marks the fortieth anniversary of the ‘fall of Saigon’, as Americans remember it, the day that the North Vietnamese army took over...

Cảm nhận về tập thơ Sông I Sing của Bảo Phi

Sau  đây là bài đánh giá của Phó Tổng Biên tập Julie Thi Underhill về tập thơ đầu tay Sông I Sing, của tác giả...