Monthly Archives: May 2015

Phỏng vấn Andrew X. Pham: “Ngôn từ thuộc về mọi người”

Andrew X. Pham có một nghề thú vị. Được đào tạo để trở thành kỹ sư, anh bỏ việc để đạp xe dọc Bờ Tây nước Mỹ, nơi anh đón máy bay sang Nhật và cuối cùng đặt chân tới Việt Nam, nơi anh được sinh ra, nơi anh đi tìm lại nguồn cội.

Top 5 Most Critical Posts of April

HERE ARE THE TOP FIVE MOST READ POSTS OF APRIL ON DIACRITICS! READ YOUR FAVORITES AGAIN OR DISCOVER SOMETHING YOU’VE OVERLOOKED. SO, STAY TUNED...
Fleeing Saigon

In the Diaspora: April 2015

What happened in April 2015: socio-cultural, literary, and political news and events relating to Viet Nam and to the Vietnamese diaspora. Have you subscribed to...
Rapper Suboi

In the Diaspora: March 2015

What happened in March 2015: socio-cultural, literary, and political news and events relating to Viet nam and to the Vietnamese diaspora. Have you subscribed...