Monthly Archives: September 2015

Eric Nguyen Reviews ‘Dragonfish’ by Vu Tran

Dragonfish has all the markings of a good detective story. An Oakland cop, Robert, narrates the novel while Sonny, a Vegas gambler and smuggler with a violent history, serves as its villain. And, of course, there’s the mystery in the disappearance of Suzy—Robert’s ex-wife and Sonny’s current wife...

Subscriber Drive! Win First Edition of The Sympathizer

It’s time for our third subscriber drive. We’re looking for 100 new subscribers for diaCRITICS, and we’ll be giving away a signed first edition of...

Eric Nguyen’s Review of ‘Lotusland’ by David Joiner

Eric Nguyen gives a review of David Joiner's Lotusland, which tells the story of Nathan Monroe, a young American writer living in Vietnam. Though this setting...

Birth of a Vietnamese Novel

David Joiner, author of Lotusland, shares how living in Vietnam inspired his journey to become a writer. Have you subscribed to diaCRITICS yet? Subscribe and...

Subscriber Drive! Win First Edition of The Sympathizer

It’s time for our third subscriber drive. We’re looking for 100 new subscribers for diaCRITICS, and we’ll be giving away a signed first edition of...

Phỏng vấn tác giả Monique Truong

Christine Lee Zilka và Sunny Woan từ báo Kartika Review (số 15, Xuân 2013) đã có cuộc phỏng vấn sâu với Monique Truong, nhà văn viết truyện hư cấu và tiểu luận người Mỹ gốc Việt, tác giả cuốn Sách về muối (2003), Đắng trong miệng (2010), và đồng biên tập cuốn Ngấn nước: Văn thơ người Mỹ gốc Việt (1998). Cuộc phỏng vấn bàn về vấn đề làm thế nào mà ăn uống là chủ đề trở đi trở lại trong sách của cô, các quá trình viết của cô gắn liền với bối cảnh vật chất và hành động viết thực sự ra sao, và cảm hứng của cô khi viết cuốn Vị đắng trong miệng.