Art Exhibit: Hướng Nước / Inheritance / Water (Preview)

In honor of Tết and the Lunar New Year, the Portland Children’s Museum (Portland, Oregon) is hosting the traveling exhibit Voyage To Vietnam from February 9 to May 6, 2018. I was approached to curate an art exhibit featuring contemporary Vietnamese American artists in conjunction with the hands-on Voyage to Vietnam exhibit for children. Our group show is titled Hướng Nước / Inheritance / Water and features the artwork of Trinh Mai, Christine Nguyen, Anna Vo, and a mini De-Canon “pop-up library” installation of Vietnamese American literature. [Editor: DS]

Photo Credit: Rachael Harms Mahlandt (Portland Children’s Museum)

Hướng Nước / Inheritance / Water

We are inheritors. Of water. Of land. Of memories. Of histories we do not always choose. Of ancestors. Of ghosts. Of grief. Of ghosts of ancestors, culture, memory, trauma. We are inheritors of stories. Of arrivals and escapes. Of flight. Of landing. Of the sometimes hard-to-trace paths, and the passage in between. In Vietnamese the word hướng means ‘path’ or ‘direction’, but (if you change the accent marks) it can also mean ‘to inherit’ (hưởng). The word nước means both ‘water’ and ‘country’. So hướng nước may suggest our inheritance of water, our passages across water, as well the paths of our inheritance.

We are inheritors of the water that is country and the country that is water, which is to say a country of mutable experience. Our inheritance is a path that flows, like water.

When we lose the soil of a physical country to call home, we learn how to carry that country with and within us. We find it harbored in the bodies and skins and stories of family members and others. But we find it also in the whispers of imagined landscapes, future landscapes, materials repurposed, in new directions and new arrangements of texture, light, recollection, color.

We preserve, we excavate, we recollect and repurpose, we remember and resist and reimagine.

Each of the artists in this show are inheritors of the Vietnamese diasporic experience. Our work reflects hướng nước – or the intermingled elements of inheritance and water – in varying ways.

Artists:
Trinh Mai
Christine Nguyen
Dao Strom + De-Canon
Anna Vo

Hướng Nước // Sự Kế thừa // Nước

Chúng ta đều là những người kế thừa. Của nước. Của đất. Của những ký ức. Của các lịch sử mà chúng ta không phải lúc nào cũng chọn lựa. Của các bậc tiền nhân. Của các linh hồn. Của nỗi đau. Của các linh hồn ông bà tổ tiên, nền văn hóa, ký ức, sự tổn thương. Chúng ta là những người kế thừa các câu chuyện. Của các chuyến đi đến và thoát đi. Của chuyến bay. Của chuyến hạ cánh. Của những lộ trình đôi khi khó lần theo dấu vết, và xuyên qua lối đi giữa. Trong tiếng Việt, từ hướng có nghĩa là ‘con đường đi’ hoặc ‘hướng đi’, nhưng (nếu quý vị thay đổi các dấu trọng âm), từ này có thể mang nghĩa là ‘to inherit’ (hưởng). Từ nước mang cả hai ý nghĩa là ‘nguồn nước’ và ‘quốc gia’. Vì lẽ đó, hướng nước có thể gợi ý về sự thừa hưởng của chúng ta về nguồn nước, các lối đi của chúng ta xuyên qua nước, cũng như những lộ trình thừa hưởng của chúng ta.

Chúng ta là những người kế thừa của nguồn nước từ đất nước và đất nước nghĩa là nguồn nước, điều đó muốn nói đến một đất nước của những trải nghiệm thay đổi. Di sản của chúng ta là một con đường tuôn chảy, giống như nước.

Khi chúng ta mất đi nguồn đất của một quốc gia cụ thể mà chúng ta gọi là nhà, chúng ta học cách làm thế nào để mang nguồn đất đó đi cùng và bên trong chúng ta. Chúng ta tìm thấy giá trị này được chứa đựng trong cơ thể, làn da và tại các câu chuyện của các thành viên trong gia đình và những người khác. Nhưng chúng ta cũng tìm thấy điều này trong những tiếng xào xạc ở những cảnh quan trong tượng tưởng, những cảnh quan trong tương lai, những vật liệu được sử dụng lại, theo những hướng đi mới và những bố cục sắp đặt mới về kết cấu, ánh sáng, hồi ức, màu sắc.

Chúng tôi bảo tồn, chúng tôi khai quật, chúng tôi hồi tưởng và tái sử dụng, chúng tôi nhớ, chúng tôi chống lại và tưởng tượng lại.

Mỗi một họa sĩ trong đợt triển lãm này đều là những người kế thừa về những trải nghiệm phân ly của người Việt Nam. Những tác phẩm của chúng tôi phản ánh về hướng nước – hoặc các yếu tố hòa lẫn vào nhau giữa sự kế thừa và nước – theo những cách khác nhau.

Các họa sĩ :
Trinh Mai
Christine Nguyen
Dao Strom + De-Canon
Anna Vo

Wings in the Horizon Along the River and Roads (artwork by Christine Nguyen) and mini-De-Canon “pop-up library” display.

Artist Trinh Mai looking at books from the mini-De-Canon “pop-up library” display, which features titles by Vietnamese American authors and illustrators.

Other special features of this show will include Anna Vo’s experiential projects, “What We Build” and “What We Leave Behind”, where children will interact with rubber bands and a Legos table to encourage them to think about materials and resources, and how political and economic forces act upon communities.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

This exhibit opens on February 9th and runs until May 6, 2018. 

The Portland Children’s Museum is located at 4015 Southwest Canyon Road, Portland, OR 97221.

Directions, hours and details here:
http://www.portlandcm.org/events/voyage-vietnam-celebrating-tet-festival

.

.

.

 

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here